PRIMA DANZA
Modern and DanceSport Society
#DanceWithUs
#DanceYourWay
#WeDanceTogether
DanceSport Society
PRIMA DANZA
#DanceWithUs
#DanceYourWay
#WeDanceTogether
СТАНДАРДНИ ТАНЦИ

ГЛАМУР, ЕЛЕГАНЦИЈА, ПРЕФИНЕТОСТ

#WeAreDanceRecreation

Tuesday, May 26, 2020
Од 1929 година во категоријата на Стандардни танци се танцувал Англиски валцер, Танго, Слоуфокс, Квикстеп и Блуз. Главната карактеристика на овие танци била природно и динамично движење. Истата година англискиот стил го превземале и Французите, Германците, Скандинавците, Холанѓаните и Белгијците, а за ширење на тој стил најмногу се погрижил Alex Moore.

Раздвојувањето на аматерските и професионалните натпревари започнало во трисетите години на 20. век. Чекорите веќе тогаш биле опишани во стручните книги. Пресудна случка било примањето на Виенскиот валцер во групата на Стандардни танци, кој го кореографирал германскиот танц учител Paul Krebs.

Од 1954 година одредено е темпото на сите танци. Денес во програмата на групата на Стандардни натпреварувачки танци се танцува: Англиски валцер, Танго, Виенски валцер, Слоуфокс и Квикстеп.

#WeAreDanceSport