Здружение за модерни и спортски танци
жиро сметка:
даночен број:
матичен број:
депонент:
тел./факс:
моб.тел.:
адреса:
e-mail:
web:
210–0618347601–15
MK4030007620668
6183476
НЛБ Тутунска Банка
02/ 246 02 09
071/24 81 81
Владимир Комаров 1a, 1000, Скопје
primadanza@primadanza.mk
www.primadanza.mk
     

Ова е официјална веб страница на Прима Данца, Скопје.
Страницата е во изработка.
За информации, јавете се на 071/ 24 81 81 или 02/ 246 02 09
Facebook - https://www.facebook.com/Центар-за-Модерни-и-Спортски-Танци-ПРИМА-ДАНЦА-131445303539514/timeline/