Центар за модерни и спортски танци

 

жиро сметка:

210–0618347601–15

даночен број:

MK4030007620668

матичен број:

6183476

депонент:

НЛБ Тутунска Банка

тел./факс:

02/ 246 02 09

моб.тел.:

071/30 54 74

адреса:

Владимир Комаров, 1a, 1000, Скопје

e-mail:

primadanza@primadanza.mk

web:

www.primadanza.mk

 

 

 

Ова е официјална веб страница на Прима Данца, Скопје.

 

Страницата е во изработка.

 

За информации, јавете се на 071/ 30 54 74 или 02/ 246 02 09.